Bij de mail in onze hostingpakketten kunt u per pakket één mail adres instellen als catch-all e-mailadres. Dit mailadres zal dan alle mail ontvangen die gestuurd wordt aan niet aangemaakte e-mailadressen.
Bijvoorbeeld: info@uwmilcraftdomeinnaam.nl wordt actief gebruikt. Als iemand dan per ongeluk een typfout maakt en een mail verstuurt aan nfo@uwmilcraftdomeinnaam.nl dan zal deze mail binnenkomen op het e-mailadres dat ingesteld is als catch-all e-mailadres.

Op zich een handige functie, maar is een nadeel bij deze functie. Zo kan het voor meer spam zorgen, omdat alle willekeurige mailadressen dan gebruikt kunnen worden.
Een mail naar het willekeurige e-mailadres 123456789@uwmilcraftdomeinnaam.nl komt dan in de inbox van het catch-all e-mailadres.