Voor het aanpassen van het mailadres geldt:
Indien uw gegevens geregistreerd staan op een bedrijfsnaam, kunt u ons een KvK-uittreksel van maximaal 2 maanden oud en een kopie van het identiteitsbewijs van de bij ons bekende contactpersoon naar info@milcraft.nl.

Wij verwerken vervolgens de gegevens in onze administratie.

De andere gegevens als n.a.w.-gegevens kunt u zelf aanpassen in het Klantenpaneel en worden na controle aangepast.