Ja dat kan, mits de overeenkomst dit toelaat. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld een jaarcontract heeft afgesloten en u deze voortijdig wilt downgraden of stopzetten.
Is dit niet het geval, dan is aanpassen geen probleem. Maak hiervoor een supportticket aan via het ticketsysteem.