Hydrauliektraining.nl:
“In de afgelopen weken is ons pakket aan modules door meerdere deskundigen beoordeeld op inhoud, didactische opbouw etc. Hun feedback is door ons gebruikt om de kwaliteit van de modules nog weer te verhogen.
Zo zullen als voorbeeld van zo’n verbetering de multiple choice vragen bij de kennistests voortaan niet meer in een vaste bekende volgorde verschijnen maar zogenaamd random worden gesteld.

Nieuwe module “Accumulatoren” toegevoegd

Deze week is de nieuwe module Accumulatoren toegevoegd aan ons Basis niveau cursussen.  We zijn er weer in geslaagd om vele doorsnede modellen te tonen voor de praktische uitleg.
Voor het vullen van de stikstofzijde zijn we bij Tatasteel te IJmuiden te gast geweest. Het heeft een zeer praktische instructiefilm opgeleverd.
Om de cursist ook zelf in staat te stellen om na het volgen van deze module zelfstandig een eenvoudige accumulator berekening te kunnen maken zijn bovendien enkele eenvoudige voorbeeld berekeningen toegevoegd die in het college deel van de  module duidelijk worden uitgelegd.”

Lees verder bij hydrauliektraining.nl