Op 22 mei mei j.l. is de E-learning voor hydrauliek ONLINE gegaan. Op www.hydrauliektraining.nl zijn nu de meest belangrijke modules van de basis cursus te gebruiken.

Binnen het basis niveau zijn nu de volgende modules beschikbaar:

  • Module Pompen
  • Module Richtingkleppen
  • Module Smoor- en Stroomregelkleppen
  • Module Drukregelkleppen
  • Module Leidingwerk

Gestreefd wordt om in de komende maanden alle resterende modules van het basis niveau beschikbaar te hebben alsmede enkele modules van het Gevorderden niveau. Voor detail informatie zie ook de website.

Milcraft heeft deze WordPress-website op basis van Learnpress gebouwd. De video’s op de websites zijn verzorgd door Videoteca uit Breda, de huisstijl is van de hand van Joost van Dorst.