Project omschrijving

Voor Welzijn Molenlanden heeft Milcraft een WordPress website gebouwd op basis van de bestaande huisstijl. De website biedt informatie, maar daarnaast ook overzichten van evenementen en vacatures in de gemeente Molenlanden.

SWM heeft als missie ‘een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt’. 2018 was het jaar van de opstart en voorbereiding; in 2019 zijn de werkzaamheden daadwerkelijk van start gegaan. In overleg met de gemeente Molenlanden zijn voor het eerste jaar de volgende hoofddoelen gesteld:

  • De vrijwilligersorganisaties in de gemeente Molenlanden zijn versterkt in hun functioneren door kennisdeling en deskundigheidsbevordering.
  • De vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven in de gemeente Molenlanden zijn (waar nodig) gefaciliteerd in de uitvoering van hun bestaande activiteiten en ondersteund in de ontwikkeling van nieuwe ideeën en initiatieven.
  • Er is meer samenhang en afstemming in het huidige welzijnsaanbod. Er is verbinding tussen de bestaande initiatieven en waar mogelijk worden thema’s in gezamenlijkheid opgepakt en activiteiten vorm gegeven..